Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí mở rộng hợp tác mảng sản phẩm thương hiệu Samsung, mang giải pháp hiển thị toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 01 tháng 03 năm 2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (Samsung) nhằm mở rộng danh mục hợp tác, mang các giải pháp đa dạng của hãng đến khối khách …

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí mở rộng hợp tác mảng sản phẩm thương hiệu Samsung, mang giải pháp hiển thị toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Read More »