Cơ Hội
VIỆC LÀM

Con người
và lý tưởng

Trong thời đại chuyển đổi số, PSD luôn quan niệm chất lượng tư duy tốt sẽ giúp thu thập nguồn dữ liệu tốt làm nền tảng cho các quyết định đúng đắn. Người PSD luôn hướng đến mục tiêu tìm kiếm sự thật khách quan trong các con số, dữ kiện, dữ liệu để có góc nhìn đa chiều và bao quát. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn mang trong mình hoài bão cùng các bên xây dựng môi trường phân phối cạnh tranh lành mạnh tại Việt Nam.

văn hoá psd

KHÔNG NGỪNG TIẾN BƯỚC LÀ TINH THẦN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PSD. Bất cứ nhiệm vụ nào, chúng tôi đều làm với tinh thần Dấn thân, "rướn" thêm một chút để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi tin rằng, mỗi người trên chặng đường tìm kiếm lý tưởng công việc của mình, sẽ luôn cần vượt qua những giới hạn cụ thể. Vượt ngưỡng giới hạn chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng chính là cảm giác thăng hoa nhất trong mọi khía cạnh của sự cống hiến.

văn hoá psd

KHÔNG NGỪNG TIẾN BƯỚC LÀ TINH THẦN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PSD. Bất cứ nhiệm vụ nào, chúng tôi đều làm với tinh thần Dấn thân, "rướn" thêm một chút để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi tin rằng, mỗi người trên chặng đường tìm kiếm lý tưởng công việc của mình, sẽ luôn cần vượt qua những giới hạn cụ thể. Vượt ngưỡng giới hạn chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng chính là cảm giác thăng hoa nhất trong mọi khía cạnh của sự cống hiến.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Mọi phúc lợi của PSD đều hướng đến việc giúp người lao động có thể tái tạo năng lượng và tối ưu hóa nguồn lực của bản thân trong công việc. PSD hàng năm đều tổ chức các kỳ team bulding, các cuộc thi thể thao để gắn kết nội bộ, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân viên. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, PSD luôn ý thức và chú trọng đến trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình xã hội (CSR).

Untitled-1
1
8
1
2
3
7
Group 34749
Group 34747
Group 34746
Group 34407
15
16
14
13
4
12
11
20
26
Untitled-1
1
2

CÁC PHÚC LỢI CHO
NHÂN VIÊN

Cung cấp máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn để làm việc

được cấp đồng phục hoặc hỗ trợ tiền đồng phục hằng năm

Chế độ nghỉ phép năm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Dầu khí PVI

phụ cấp công việc theo chức danh

Du lịch kết hợp teambuilding

vị trí tuyển dụng