Tin Tức PSD

01
Jun
Happy Children’s Day 2020
Happy Children’s Day 2020
Happy Children’s Day 2020
  • 14 lượt xem
  • Tin Tức PSD

06
Mar
Happy Women Day <3
Happy Women Day <3
Happy Women Day <3
  • 13 lượt xem
  • Tin Tức PSD

Lười vận động”, “ít vận động”… từ lâu được mặc định là “bệnh” của những người làm văn phòng. Để giúp nhân viên của mình “đánh bay” căn bệnh này, PSD đã tổ chức Chương trình nội bộ khuyến khích tinh thần cán bộ nhân viên hoạt động tập luyện thể dục, thể thao "Run with PSD"