Năm 2023, PSD tiếp tục có tên trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Ngày 18/01/2024 vừa qua, Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín các ngành năm 2023 do VNR tổ chức đã diễn ra tại GEM Center, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. Năm 2023, PSD tiếp tục có tên trong danh …

Năm 2023, PSD tiếp tục có tên trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500). Read More »