[PSD] Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Ngày 16/01/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 tại TP. HCM, với sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty và hơn 140 đại biểu …

[PSD] Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 Read More »