Quan hệ
cổ đông

Công bố thông tin

TẤT CẢ
Đại hội cổ đông
Thông báo

Thông báo đính chính ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo đính chính ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Thời gian tổ chức: 14h00 thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 17/11/2022, Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD) nhận được Thông báo số 61/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Ngày giao dịch chính thức: 30/01/2023.

Cập nhật Điều lệ Công ty

Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30

HĐQT thông qua Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chi một lần

HĐQT thông qua NQ về tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HĐQT Thông qua báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

SGDHN Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông của PSD

1 4 5 6 7 8 9 10 37

BÁO CÁO

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 5 6 7 8 9 17