ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 28/4/2023, PSD đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, công bố mục tiêu doanh thu năm 2023 là 10.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo đã được kiểm toán năm 2022 của PWC, doanh thu hợp nhất của Công ty là 8.956 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 138,6 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm 2022.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu, lợi nhuận của PSD là mảng kinh doanh IT với doanh thu 5,662 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021. Năm 2022 cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của mảng kinh doanh điện tử điện lạnh với doanh số đạt 494 tỷ, tăng 44% so với doanh thu 342 tỷ của mảng này năm 2021.

Qúy I năm 2023, PSD đạt doanh thu 1,884 tỷ tương đương 18% so với kế hoạch năm nay.

Để thực hiện kế hoạch năm 2023, HĐQT đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa không quá 4,0113% lượng cổ phiếu đang lưu hành, theo đó tổng số cổ phiếu phát hành không quá 1,6 triệu cổ phiếu.

Kết thúc đại hội, cổ đông và các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu các chức danh thuộc HĐQT, theo đó ông Nguyễn Đức Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Lê Hoàng Giang giữ chức vụ thành viên HĐQT. Ông Minh và ông Giang đều là những thành viên có kinh nghiệm quản lý và điều hành trên 15 năm tại các doanh nghiệp, công ty cổ phần, quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam.

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đánh giá tính khả thi của các dự án, doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, PSD dự kiến sẽ đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các dự án và doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

PSD luôn kiên định với mục tiêu trở thành sự lựa chọn số một của những thương hiệu hàng đầu và khách hàng trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

PSD2023

Không ngừng tiến bước

KEEP MOVING FORWARD

SHARE IT ON:

TIN MỚI NHẤT