Ngành Hàng IT

 • DELL
  DELL
  Chính thức phân phối vào 10/2008 SP: Laptop, PC, Projector, Server...
 • LENOVO
  LENOVO
  Chính thức phân phối vào 06/2012 SP: Laptop, Mouse...
 • ASUS
  ASUS
  Chính thức phân phối vào 05/2011 SP: PC, LCD, Mainboard...
 • VIEWSONIC
  VIEWSONIC
  Chính thức phân phối vào 11/2017 SP: LCD...
 • SAMSUNG
  SAMSUNG
  Chính thức phân phối vào 08/2012 SP: Mobile, Tablet...