Ngành Hàng Dự Án

 • DELL
  DELL
  Chính thức phân phối vào 10/2008 SP: Laptop, PC, Projector, Server...
 • LENOVO
  LENOVO
  Chính thức phân phối vào 06/2012 SP: Laptop, Mouse...
 • ASUS
  ASUS
  Chính thức phân phối vào 05/2011 SP: PC, LCD, Mainboard...
 • MICROSOFT
  MICROSOFT
  Chính thức phân phối vào 09/2013 SP: MS Windows, MS Office 365...
 • CYBER POWER
  CYBER POWER
  Chính thức phân phối vào 01/2014 SP: UPS, Sạc USB, Cáp dữ liệu...