Đại hội cổ đông thường niên PSD năm 2022

Ngày 21-04, PSD đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022. Hội nghị đã cùng thảo luận về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và định hướng sắp tới của PSD. Trong năm 2022, PSD đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 162 tỷ đồng.

Kết thúc Quý I năm 2022, PSD đạt 2.409 tỷ đồng doanh thu (đạt 24% kế hoạch năm), 46 tỷ lợi nhuận (đạt 28.39% kế hoạch năm). Tổng tài sản của PSD tính đến ngày 31/03/2022 đạt 2.719 tỷ đồng và doanh nghiệp hiện đang có 182 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Để hiện thực hoá con số 10.000 tỷ doanh thu, cũng như tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị PSD đã đề xuất Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40%, sau khi hoàn tất kế hoạch này dự kiến vốn điều lệ PSD tăng lên 520 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, PSD sẽ tiếp tục tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng mới, tiến hành hợp tác chiến lược, M&A với các đối tác trong cùng hệ sinh thái phân phối nhằm mở rộng sản phẩm dịch vụ và thúc đẩy mạnh mẽ đà tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

SHARE IT ON:

TIN MỚI NHẤT