Phân biệt các loại giấy phép bản quyền của Microsoft

Hiện nay, giấy phép bản quyền Windows được phân loại theo những ký hiệu khác nhau như OEM, FPP hay VL. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của những loại ký hiệu này trong bài viết sau: 

Giấy phép OEM (Original Equipment Manufacturer): Được cài đặt sẵn trên PC của nhà sản xuất và không thể chuyển giấy phép từ máy không sử dụng nữa sang máy khác. Phiên bản này thích hợp đối với người dùng cá nhân hoặc các công ty vừa và nhỏ. 

Giấy phép FPP (Full Packaged Product): Mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến. Mỗi giấy phép FPP chỉ sử dụng cho 1 máy tính và có thể chuyển giấy phép từ máy tính này không sử dụng nữa sang máy tính khác. Phiên bản này thích hợp đối với người dùng cá nhân hoặc các công ty vừa và nhỏ. 

Giấy phép VL (Volume License): Giấy phép mở dạng Key, mỗi giấy phép VL có thể sử dụng được cho nhiều máy tính và có thể chuyển giấy phép từ máy tính này không sử dụng nữa sang máy tính khác. Đây là phiên bản phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn nhờ khả năng chuyển đổi giữa các máy tính và khả năng sử dụng 1 Key cho nhiều máy tính. Giấy phép VL là giấy phép nâng cấp, nghĩa là để sử dụng được VL thì máy tính bát buộc phải đang có sẵn phần mềm Windows bản quyền (phiên bản được phép).

SHARE IT ON:

TIN MỚI NHẤT