Vợ Phó Giám đốc kinh doanh đăng ký mua 200.000 CP PSD