Phó Giám đốc nội chính PSD đăng ký bán 244.800 cổ phiếu PSD