Ngày đăng kí cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020