Sự kiện Partner Kickoff 2023 của ngành hàng Dell dự án

Ngày 13 -15/04/2023, hơn 60 đối tác của PSD đã tham dự sự kiện Partner Kickoff 2023 của ngành hàng Dell dự án tại hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp. 03 ngày với rất nhiều hoạt động gắn kết, PSD cùng các đối tác đã dành thời gian tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch chiến lược cho ngành hàng Dell dự án trong năm 2023.